Share This Post

Innovationer, Kvalitet & utvärdering / Okategoriserade

Modell för utveckling av kvalitetsindikatorer i socialtjänsten

I den här rapporten beskriver Socialstyrelsen en modell för att utveckla kvalitetsindikatorer i socialtjänsten. Utgångspunkten är att kvalitetsindikatorerna ska kunna utformas för olika mål- respektive behovsgrupper. De ska också kunna belysa såväl socialtjänstens strukturinriktade och allmänt inriktade insatser som dess individuellt inriktade insatser.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar