Share This Post

Fulltextmaterial / Socialt arbete

Modell för risk- och händelseanalys – en handbok

Skriften är tänkt som ett stöd i arbetet med att klient- och kvalitetssäkra socialtjänstens verksamheter. Modellen utgår från ett systemperspektiv där analyser och utredningar av risker och händelser är centrala komponenter i det systematiska kvalitetsarbetet.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar