Share This Post

Socialt arbete och hälsa

Missvisande mediebilder om den höga sjukfrånvaron

Forskare om den höga sjukfrånvaron: Det havererade rehabiliteringssystemet är den mest trovärdiga förklaringen, inte överutnyttjande eller påståenden om fusk.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar