Share This Post

Barn och ungdom / SocialNätet-Arkiv

Misslyckad familjepolitik bidrar till barnfattigdomen

Det svenska välfärdssystemet har blivit orättvist. Det visar Rädda Barnens fördjupade studie (Välfärd, inte för alla) som fokuserar på sambandet mellan den ekonomiska familjepolitiken och barnfattigdomen i Sverige. Förmågan att minska fattigdomen har minskat under de senaste tio åren och träffsäkerheten för att de sociala skyddsnäten verkligen fångar upp utsatta barnfamiljer har försvunnit.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar