Share This Post

Behandlingsarbete / Okategoriserade / SocialNätet-Arkiv

Missbruksverksamheter som vill förbättra insatserna inbjuds delta i forskningsprojekt

Många missbruksverksamheter använder ASI (Addiction Severity Index) i utredning och uppföljning. Nu finns också möjlighet att komplettera ASI med insatsmodulen UBÅT. Det har skapat unika möjligheter att förbättra kunskaperna om missbruksbehandling, dess klienter, insatser och effekter. Intresserade missbruksvårdsenheter, kommunala, landstingskommunala, statliga, privata eller ideella, inbjuds att delta i detta forskningsprojekt genom Umeå Universitet, finansierat av FORTE.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar