Share This Post

Droger och beroenden

Missbruksvården skärskådas

Aldrig tidigare har missbruksvården utretts och diskuterats så mycket som nu. Intresset för Socialstyrelsens riktlinjer är mycket stort och man tilldelar Sveriges kommuner och landsting ytterligare medel för att utveckla vården. En pågående missbruksutredning ser över gällande lagstiftning för huvudmännen, med en kunskapsbaserad missbruks- och beroendevård utifrån den enskildes behov som mål.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar