Share This Post

Droger och beroenden

Missbruksvården måste tas över av landstingen

Regeringens utredare: Av kompetens- och resursmässiga skäl bör missbruksvården flyttas från de 290 kommunerna till de 21 landstingen. Missbruk betraktas i allt högre grad som sjukdomstillstånd och allt fler medicinska behandlingar har utvecklats. Den utbredda förekomsten av samsjuklighet mellan beroende och annan psykisk sjukdom förstärker också behovet av sjukvård. I min utredning – som lämnas till regeringen i dag – föreslår jag därför att ansvaret för missbruksvården samlas hos landstingen i stället för hos kommunerna. Socialtjänsten får i den nya lagen ansvar för bland annat boende, jobb och försörjning. Förändringen skapar förutsättningar för tidig upptäckt och en mer kunskapsbaserad vård i hela landet – oavsett typ av missbruk, skriver Gerhard Larsson.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar