Share This Post

Droger och beroenden / SocialNätet-Arkiv

Missbrukare får kämpa till sig vård

Tidigare har socialtjänsten försökt övertala narkotikamissbrukare att
söka vård, idag är det missbrukarna som får försöka övertyga
socialtjänsten om att de behöver vård. Det är en av slutsatserna i den
kartläggning av narkomanvården som Socialstyrelsen genomfört på uppdrag
av Mobilisering mot narkotika och som överlämnats till Björn
Fries.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar