Share This Post

Droger och beroenden / Psykiatri / SocialNätet-Arkiv

Missbruk och samtidig psykisk sjukdom

Psykiskt sjuka missbrukare faller mellan stolar och skyddsnät. För att samhället ska bli bättre på att möta behoven hos denna grupp har Björn Fries och Anders Milton, nationella samordnare för narkotikapolitik respektive psykiatri, presenterat en gemensam programförklaring. I programförklaringen slår de fast tio viktiga grundförutsättningar för att personer med missbruk och samtidig psykisk sjukdom ska få vård- och behandlingsinsatser anpassade efter deras behov.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar