Share This Post

Psykiatri

Missbruk och psykiatrisk samsjuklighet – integrerade insatser för vård och behandling

Dokumentation från heldagskonferens med professor Kim T. Mueser. När finns det risk för att människor drabbas av samsjuklighet? Hur kan behandling av både missbruket och den psykiska sjukdomen integreras? Vilka krav ställer det på behandlarna? Under en hel dag delade Kim T. Mueser med sig av aktuell forskning och sin långa kliniska erfarenhet kring integrerad behandling av personer
med samtidigt missbruk och psykiska funktionshinder.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar