Share This Post

Barn och ungdom / Barns villkor / Bostad / Ekonomi / Föräldrar och barn / SocialNätet-Arkiv

Minst 1000 barn vräktes förra året

Utredningens huvuduppgift har varit att analysera socialtjänstens insatser för att stödja och hjälpa barnfamiljer i den process som föregår en vräkning och, i de fall vräkningen inte gått att förhindra, socialtjänstens arbete efter en vräkning. I uppdraget har också ingått att behandla hyresvärdens och kronofogdens respektive roller i vräkningsprocessen. Utredningen tillsattes efter de larmsiffror om att mellan 1 500 och 2 000 årligen påverkades av en vräkning som publicerades i departementspromemorian Ekonomiskt utsatta barn.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar