Share This Post

Kriminalitet / Ungdomsbrottslighet

Minska ungas brottslighet vår tids ödesfråga

“Att minska ungdomsbrottsligheten, som drabbat bland annat Göteborg under senare tid, är en av vår tids viktigaste frågor. Kriminalvårdens insatser riktas därför i allt högre grad mot ungdomar”, skriver Kriminalvårdens generaldirektör Nils Öberg.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar