Share This Post

Arbete med familjer / Kriminalitet

Min fria plats

Min fria plats är gjord av och för barn till föräldrar som sitter på anstalt. Min fria plats ska vara just detta, en fri plats. Fri på flera sätt. Fri från andras fördomar och dömande och fri från geografisk plats och fri – utanför murarna. Namnet även en lek med ord minf(ö)r(älder)iap(å)la(nstal)ts.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar