Share This Post

Migration / SocialNätet-Arkiv

Migrationsverket och länsstyrelserna övertar ansvaret för flyktingmottagandet

Ansvaret för flyktingmottagandet i Sverige övertas den 1 juli av Migrationsverket i samarbete med länsstyrelserna. Migrationsverket får det övergripande ansvaret för att det finns beredskap och kapacitet att ta emot nyanlända skyddsbehövande när de fått uppehållstillstånd. Länsstyrelserna uppdrag blir att överlägga med kommunerna om flyktingmottagandet och om innehållet i de nyanlända flyktingarnas introduktion.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar