Share This Post

Migration / Okategoriserade

Metodstöd för lokala överenskommelser

Regeringen har gett en rad myndigheter, samt Sveriges Kommuner och Landsting, i uppdrag att förbättra sitt samarbete när nyanlända ska etablera sig i samhället. Uppdraget har resulterat i ett nytt metodstöd för lokala överenskommelser om nyanländas etablering.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar