Share This Post

Innovationer, Kvalitet & utvärdering / Socialt arbete

Metoder och verktyg för kvalitet

Boken handlar om kvalitetsarbete och om hur kvalitetssystem kan användas som medel för att uppfylla kraven om god kvalitet i Socialtjänstlagens § 7a. Boken är också en slutrapport från ett treårigt engagemang för Socialstyrelsen. Uppdraget har bestått av att först studera och sammanställa erfarenheter från ett fyrtiotal kvalitetsprojekt.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar