Share This Post

Arbete med familjer / Fulltextmaterial / Metoder

Metoder för systematisk uppföljning av insatser riktade till barn, unga och familjer

Vilka modeller och system använder/tänker sig kommunerna i Göteborgsregionen och Gryning Vård AB använda för att följa upp placeringar av barn och unga?

I rapporten beskrivs respektive modell/system utifrån målgrupp, hur uppgifter samlas in, vad man mäter, vilka områden man önskar fånga in, hur administrationen går till samt var man får tag på respektive modell/system.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar