Share This Post

Metoder / Psykiatri / Socialt arbete

Metoder för brukarinflytande och brukarmedverkan inom socialtjänst och psykiatri

Rapporten innehåller kartläggning och beskrivning av olika metoder för brukarmedverkan och brukarinflytande samt beskrivning av de utvärderingar som gjorts av metoderna. Brukares, utförares och personals erfarenheter av några metoder finns också beskrivna.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar