Share This Post

Fulltextmaterial / Hälsa i arbetslivet / Okategoriserade

Metoder för bedömning av arbetsförmåga inom sjukförsäkringen – slutrapport

I denna avslutande rapport redovisas hur Försäkringskassans i samverkan med Arbetsförmedlingen, Socialstyrelsen och hälso- och sjukvården, under drygt två år bedrivit utifrån regeringsuppdrag att utveckla metoder för bedömning av arbetsförmåga inom sjukförsäkringen.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar