Share This Post

Droger och beroenden / SocialNätet-Arkiv

Mest män får vård mot missbruk

Ny statistik från Socialstyrelsen visar att fler än två tredjedelar av dem som får insatser mot missbruk är män och närmare hälften får behandling mot alkoholmissbruk. Antalet enheter med institutionsvård har ökat sedan 1999, vilket kan tolkas som att nedgången av institutionsplaceringar under 90-talet har brutits.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar