Share This Post

Arbete med familjer / Barn och ungdom / SocialNätet-Arkiv

Mer pengar till barn genom ökad reglering av underhållet utanför underhållsstödet

I en proposition lämnar regeringen förslag tänkta att förenkla för särlevande föräldrar att i ökad utsträckning reglera barns underhåll utanför underhållsstödet. Förslagen föreslås träda i kraft den 1 april 2016.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar