Share This Post

Migration / SocialNätet-Arkiv

Mer lönsamt för nyanlända invandrare att arbeta

I dag får nyanlända invandrare som omfattas av etableringsreformen och upprättar en etableringsplan hos Arbetsförmedlingen en så kallad etableringsersättning under högst två år. Hittills har denna ersättning minskats i motsvarande omfattning som arbetsinsatsen ökar om den nyanlända har fått arbete inom ramen för sin etableringsplan.

Regeringen föreslår nu att den som arbetar under pågående etablering ska få behålla hela sin etableringsersättning. Detta för att göra det mer lönsamt för nyanlända att börja arbeta tidigare.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar