Share This Post

Psykiatri / SocialNätet-Arkiv

Mer kunskap om rätten att kommunicera elektroniskt behövs i psykiatrisk tvångsvård

Det finns tecken på att det förekommer generella förbud för patienter att använda mobiltelefoner, e-post och annan elektronisk kommunikation inom den psykiatriska tvångsvården och rättspsykiatriska vården, trots att beslut enligt lagen ska fattas i varje enskilt fall. Det visar Socialstyrelsens uppföljning av bestämmelserna på området.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar