Share This Post

Socialt arbete

Meningsfullt och varierat, men sen då….

“I många avseenden har handläggare inom socialtjänsten bra arbetsförhållanden och bra arbetsvillkor.”

Socialsekreterarna arbetar med viktiga samhällsfunktioner, har varierande arbetsuppgifter, får vara till hjälp och får använda sig av sina kunskaper och färdigheter i arbetet. Det är den positiva sidan av arbetet, men när man ska skriva en skrift om en god arbetsmiljö i socialtjänsten, då måste man också ta upp det svåra. Skriften jag läst är skriven av SKL, Akademikerförbundet SSR och SKTF och finns att beställa här.

Nämnden kan delegera ansvaret för arbetsmiljön, men kan ändå inte abdikera. Därför vänder sig den här skriften både till politiker och chefer. En verksamhet med bra kvalitet förutsätter en verksamhet med en god arbetsmiljö för verksamhetens främsta resurs: personalen.

“De anställdas prestationer är avgörande för verksamhetens kvalitet. Kompetenta, ansvarstagande och engagerade anställda är en förutsättning för att de fötroendevalda ska kunna leva upp till sitt politiska ansvar.”

Det gamla vanliga gäller alltså; att göra bra för andra hjälper också mig, i det här fallet hjälper det arbetsgivaren att göra en bra verksamhet om man vårdar sin personal. Det behövs en bra introduktion för den som är ny i sitt arbete och det behövs möjligheter till mer avancerade uppgifter för den som har arbetat ett tag. Det behövs handledning som förebygger stress och utbrändhet och understödjer ett professionellt förhållningssätt. Det behövs tid för reflektion som tar tillvara den tysta kunskapen som finns och som förebygger ohälsa. (Ännu fler saker som behövs finns att läsa i skriften.)

Att arbeta med människor är verkligen både meningsfullt och varierat, men det kan också vara riktigt tungt. Vad behöver du där du är för att din arbetsmiljö ska bli ännu bättre?

Allt gott/Kristina

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar