Share This Post

Barnfattigdom / Barns villkor / Föräldrar och barn

Men bilden av barn i trasiga skor skymmer sikten

Grupper av barn i Sverige har en oacceptabelt låg levnadsnivå. Det råder vi inte bot på genom kortsiktiga filantropiska insatser, utan genom generella socialpolitiska lösningar. De senaste sex-sju åren har vi av och till haft en diskussion om den så kallade barnfattigdomen i Sverige. Frågan har fått förnyad aktualitet genom Uppdrag Gransknings program i mitten av januari och den efterföljande debatten.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar