Share This Post

Brukarinflytande / Fulltextmaterial / Socialt arbete

Medmakt eller motmakt? Brukarrepresentanters syn på inflytande och påverkan genom brukarråd

I denna uppsats undersöks hur ett brukarråd kan se ut och fungerar. Genom att
intervjua brukarrepresentanter i ett specifikt brukarråd ville man ta reda på deras syn på sitt
inflytande- och sina påverkansmöjligheter.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar