Share This Post

Barn och ungdom

Mediernas etiska regler måste ge skydd åt barnen

BO, Barnläkarföreningen med flera: Medieföretagen låter allmänintresset gå före principen om barnens bästa. De svenska etiska reglerna för press, radio och tv är inte förenliga med hur dagens verlighetsbaserade tv-program är utformade. Barn finns över huvud taget inte med i dessa regler. De måste uppdateras så att barn får ett starkare skydd, skriver BO Fredrik Malmberg, barnläkaren Margareta Blennow, socionomen Cecilia Modig och psykoterapeuten Börje Svensson.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar