Share This Post

Barn och ungdom / SocialNätet-Arkiv

Medel till samverkan runt barn som far illa

Myndigheten för skolutveckling har fått ett regeringsuppdrag att fördela medel till pilotprojekt och stödja lokalt utvecklingsarbete inom grund- och gymnasieskolan. Syftet är att få till stånd en utökad samverkan kring barn som far illa mellan skola, polis, socialtjänst samt barn- och ungdomspsykiatri.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar