Share This Post

Äldre / SocialNätet-Arkiv

Medel till prestationsbaserade insatser för äldre

Regeringen har i en treårig överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting pekat ut ett antal angelägna insatsområden för ett långsiktigt och systematiskt förbättringsarbete riktat till de mest sjuka äldre. Sammanlagt satsas 271 miljoner kronor under 2010. Medlen ska användas till ökat engagemang i kvalitetsregister, stöd till förbättringsarbete, nationell samordning, försöksverksamheter kring de mest sjuka äldre, utvärdering och lokala värdighetsgarantier.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar