Share This Post

Ekonomi

Meddelandeblad: Uppgifter för beräkning av avgifter för äldre- och handikappomsorgen 2013

I detta Meddelandeblad redovisas Konsumentverkets beräkningar av skäliga levnadskostnader för år 2013 samt de belopp för beräkning av avgifter inom äldre- och handikappomsorg som är knutna till prisbasbeloppet.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar