Share This Post

SocialNätet-Arkiv / Våld i nära relationer

Meddelandeblad: Skyddade personuppgifter

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att, utifrån befintlig lagstiftning och kunskap, utforma skriftlig information till socialtjänsten i dess arbete med personer som har skyddade personuppgifter.
De flesta som har skyddade personuppgifter är kvinnor som lever under hot från en f.d. make eller sambo. Många av dessa kvinnor har barn. Men även andra kan vara utsatta för hot och våld.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar