Share This Post

Fulltextmaterial / Okategoriserade / SocialNätet-Arkiv

Sexuell läggning och bemötande i socialtjänsten

Socialstyrelsen har enligt regeringsbeslut fått i uppdrag att kartlägga i vilken mån en persons sexuella läggning kan ha betydelse för bemötandet inom socialtjänsten, kartlägga åtgärder som socialtjänsten själv vidtagit t.ex. i form av upprättandet av handlingsplaner och utbildningsinsatser samt ge förslag till åtgärder som kan vidtas för att undanröja de iakttagna bristerna.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar