Share This Post

Funktionshinder / LSS / SocialNätet-Arkiv

Meddelandeblad om ansvarsfördelningen mellan bosättningskommun och vistelsekommun

Den 1 maj 2011 infördes nya regler i socialtjänstlagen (2001:453), SoL, och i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. De nya bestämmelserna förtydligar ansvarsfördelningen mellan bosättningskommun och vistelsekommun.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar