Share This Post

Arbete med familjer

Meddelandblad från Socialstyrelsen: Nya vårdnadsregler

Från och med den 1 juli 2006 gäller nya regler rörande vårdnad, boende och umgänge.
Meddelandebladet behandlar i huvudsak lagändringarna i föräldrabalken (FB).
Texten bygger på regeringens proposition 2005/06:99 Nya vårdnadsregler.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar