Share This Post

Arbete / Lagar i socialt arbete / Socialt arbete

Med rätt kompetens kan personalen bidra till insatser av god kvalitet

I dag publicerar Socialstyrelsen allmänna råd om kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning.
Rekommendationerna beskriver de kunskaper och förmågor som berörd personal bör ha. Till exempel vad personal behöver som ger direkt stöd i vardagen i den enskildes hem eller i verksamheter som daglig verksamhet, sysselsättning eller tillsyn för skolungdom över 12 år.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar