Share This Post

Arbetsmarknad / Utlandsfödda på arbetsmarknaden

Med hjälp av arbetskraftsinvandring får vi mer pengar till skolan, vården och omsorgen

Länder som är framgångsrika på att attrahera kunnig arbetskraft är vinnare i den nya ekonomin. Samtidigt ökar konkurrensen om den eftertraktade arbetskraften.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar