Share This Post

Metoder / Okategoriserade

Med fritiden som insats : en undersökning av tolv kontaktpersoner i Lund

I denna uppsats försöker man ta reda på vilka det är som ägnar sin fritid åt att som kontaktperson hjälpa andra och varför de gör det. Man vill också undersöka hur kontaktpersonerna tycker att socialförvaltningen kan förbättra denna verksamhet. Författarna har i första hand intresserat sig för att studera hur kontaktpersonernas kön och sociala bakgrund påverkat deras val och bevekelsegrunder för engagemanget.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar