Share This Post

Barns villkor / Okategoriserade

Max18 – statistik om barn och unga

Idag lanseras en ny hemsida – Max18, som drivs av Barnombudsmannen på uppdrag av regeringen. Här hittar du information och statistik om barns levnadsvillkor som regeringen bedömer är central ur ett barnrättsperspektiv. Målet med Max18 är att följa upp och visa hur genomförandet av barnkonventionen går i Sverige över tid.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar