Share This Post

Fulltextmaterial / Innovationer, Kvalitet & utvärdering

Måste innovationer vara av metall — Att tänka om och skapa nytt i kommuner, landsting och regioner

Det här är en bok som riktar sig till alla inom kommuner och landsting som på ena eller andra sättet kommer i kontakt med förändrings- och förnyelsearbete, till exempel: förtroendevalda, ledare på olika nivåer och fackliga företrädare, men även till den enskilde medarbetaren. Målet är att läsaren efter några timmars läsning ska bli inspirerad och veta lite mer om innovationsarbete och dess förutsättningar.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar