Share This Post

Okategoriserade / Socialt arbete

Maria Kornevik Jakobsson: Kvoterad föräldraförsäkring?

Förra året var antalet missade föräldradagar på sjukpenningsnivå nära 2 miljoner, jämfört med 1,2 miljoner 2002, visar statistik från Försäkringskassan. Införandet av pappamånaden är huvudorsaken.
-Det är i huvudsak pappornas dagar som har lett till ökningen, säger Fredrik Svensson, analytiker på Försäkringskassan.

Att styra och ställa i människors liv och kvotera föräldradagarna ytterligare blir för mig helt fel signaler. Jag vill inte ha mammamånader och pappamånader jag vill ha föräldramånader.
Kvoteringen innebär att det inte är möjligt för mamman att ta över pappans dagar, om inte pappan tar ut dessa dagar dessa ”fryser” de alltså inne. Det resulterar i att barnen får börja på dagis betydligt tidigare än nödvändigt. Jag undrar var förespråkarna hittar barnperspektivet i det resonemanget?

Nej som centerpartist är det en självklarhet att ge föräldrarna och barnen makten och möjligheten att själva få bestämma över sitt liv och forma vardagen på det vis som passar just dem bäst.
Då jag tycker att det är barnens dagar och att de har rätt till dem, har jag motionerat och interpellerat om, att i stället för att låta föräldradagar frysa inne även ge mor och farföräldrar möjlighet till att ta ut föräldradagar. Detta skulle vara en tillgång för alla tre generationerna. Det tålamod som ofta infinner sig då man umgås med sina barnbarn är förunderligt. Då mången mor och farföräldrar ofta bor långt ifrån sina barnbarn skulle detta ge en möjlighet även för dem att kunna vara nära sina små.

Jag vill se flera morötter och färre piskor.

Maria Kornevik Jakobsson

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar