Share This Post

Metoder

Manual för: kartläggning – utredning – uppdrag

Manualen beskriver ett handläggningsinstrument som Nestor FoU-center utvecklat efter ett samarbete med FoU Västernorrland. Instrumentet består av en tryckt manual och mallar för kartläggning, utredning och uppdrag, samt en checklista över 14 livsområden som medföljer på en cd-rom. Syftet är att på ett systematiskt sätt, utifrån ett helhetsperspektiv och med den enskilde i fokus, inhämta information och dokumentera de olika delarna i handläggningsprocessen: från ansökan och kartläggning av behov till utredning, behovsbedömning, beslut, uppdrag och uppföljning.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar