Share This Post

Okategoriserade

Mänskliga rättigheter – från ord till handling!

Varför är det viktigt att kommuner och landsting arbetar för att säkerställa mänskliga rättigheter? Hur kan ett sådant arbete få genomslag i skola, äldreomsorg, stadsplanering och andra områden och verksamheter? Dessa frågor har under de senaste åren lyfts i flera olika sammanhang, som genom en nationell handlingsplan och en särskild delegation för mänskliga rättigheter. Även Sveriges Kommuner och Landsting är aktiva och driver bland annat ett utvecklingsprojekt för att stödja kommuners och landstings systematiska arbete för mänskliga rättigheter. För att ge tillfälle till kunskaps- och erfarenhetsutbyte bjuder Sveriges Kommuner och Landsting in till fyra regionala seminarier.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar