Share This Post

Ekonomi / Socialt arbete

Människor i kris måste få ett professionellt bemötande

Trelleborgs kommun gjorde för några år sedan en ny arbetsorganisation där en arbetsmarknadsförvaltning skapades, vilket innebar att försörjningsstödet separerades från socialförvaltningens arbetsområde. Socialtjänstens lagstadgade verksamhet bedrivs därmed inom arbetsmarknadsförvaltningen.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar