Share This Post

Psykiatri / SocialNätet-Arkiv

Många landsting satsar extra på psykiatrin

Den 30 oktober hade DN ett stort reportage om psykiatrin i landet där det påstods att ”vart tredje landsting skär ner”. Det är felaktigt, menar Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet. Efter en kartläggning av läget runt om i landstingen kan de presentera en annan bild inför 2005.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar