Share This Post

Förebyggande arbete / Okategoriserade / SocialNätet-Arkiv

”Många kommuner saknar en plan mot extremismen”

“Det är i vardagen, främst i skolan och på fritidsgården som det förebyggande arbetet kan åstadkomma verklig förändring. Men trots att var fjärde kommun uppger att våldsbejakande extremism finns i den egna kommunen har knappt var tionde en färdig handlingsplan”, skriver Mona Sahlin, nationell samordnare.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar