Share This Post

Barn och ungdom / SocialNätet-Arkiv

Många flickor i Göteborg lever under hot från familjen

I minst 150 fall lever tonåriga flickor i Göteborgsregionen under någon form av hot eller tvång i patriarkaliska familjer. Men den kartläggning som länsstyrelsen gjort på regeringens uppdrag visar att det i verkligheten kan vara dubbelt så många eftersom mörkertalet är stort.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar