Share This Post

Förskola och skola / Okategoriserade / SocialNätet-Arkiv

Många elever på gymnasiet får inte det stöd de behöver

Många lärare på gymnasiet vittnar om att allt fler ungdomar behöver extra stöd för att klara studierna – en hjälp som många gånger inte finns.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar