Share This Post

Okategoriserade

Magisterprogram i socialt arbete, 40 p

Uppläggningen av studierna innebär att det första året inriktas mot att formulera och utveckla uppsatsprojektet. Parallellt med detta bedrivs studier i vetenskapsteori och vetenskapliga metoder med stöd av passande programvara. Under andra året profileras projektet genom att valfria kurser om sammanlagt 20 poäng studeras. Här kan även fri fördjupning på upp till 10 poäng ingå, en möjlighet som kan nyttjas på flera olika sätt. Anordnas av ersta-Sköndal högskola.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar