Share This Post

Böcker / LSS / Okategoriserade / Socialförsäkringssystemet

LSS och annan närliggande lagstiftning


LSS och annan närliggande lagstiftning

ID: 2259766984
Författare: Karl Grunewald och Carl Leczinsky
Förlag: Norstedts Juridik
ISBN: 978-913911369-0
Språk: svenska
Utgivningsår: 2013

Den här boken ger en omfattande redovisning av LSS, regeringens kommentarer, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd samt regleringen av personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken. Dessutom redovisas stadgande för personer med funktionshinder i socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen, diskrimineringslagen, lagen om registerkontroll och brottsbalken.

Boken är indelad i tre huvudavsnitt: LSS, Socialförsäkringsbalken och annan närliggande lagstiftning

Målgruppen är främst anställda och förtroendemän inom kommuner och landsting, domstolar, anhöriga och personer med funktionshinder.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar