Share This Post

Okategoriserade / Organisering och finansiering / Socialt arbete

LOU är illa anpassad för upphandling i välfärden – inför en egen lag för välfärdsupphandling

I mitten på maj gick remisstiden ut för Socialdepartementets utredning Framtidens valfrihetssystem – inom socialtjänsten (SOU 2014:2). Utredningen har väckt viss uppståndelse då utredaren, utan ordentlig konsekvensanalys, föreslagit att det ska bli obligatoriskt för alla kommuner att erbjuda valfrihet mellan minst två utförare (utförarvalfrihet) inom hemtjänsten.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar